زاون سینمای ایران و اصفهان را فراموش نکنیم

همین اسفندماه سه سال پیش بود که در نوشته ای با تیتر نقش خیال زاون در آخرین سکانس زندگی در اولین سالگرد نبودنش از بزرگمرد سینمای اصفهان و ایران یاد کردیم. - اصفهان- ایرنا- همین اسفندماه سه سال پیش بود که در نوشته ای با تیتر نقش خیال زاون در آخرین سکانس زندگی در اولین سالگرد نبودنش از بزرگمرد سینمای اصفهان و ایران یاد کردیم. مردی که آن روزها، از آبشار خروشان محبت ها و لبخندهایش گفتیم و نوشتیم، مدت نه چندان ...
منبع خبر: ایرنا
دسته بندی خبر: فرهنگی