رییس موزه ملی سینمای تورین به ایران می آید

سرجوتوفتی، رییس موزه ملی سینمای تورین برای حضور در برنامه نگاهی به سینمای نئورئالیسم ایتالیا ، به ایران سفر می کند. - سرجوتوفتی، رییس موزه ملی سینمای تورین برای حضور در برنامه نگاهی به سینمای نئورئالیسم ایتالیا ، به ایران سفر می کند. به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی موزه سینمای ایران، نگاهی به سینمای نئورئالیسم ایتالیا عنوان برنامه ای است که با همکاری دو موزه سینمای ایران و تورین از 10 تا 14 آبان ماه ...
منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: بین الملل