رییس سازمان سینمایی در دیدار با مقام چینی: جشنواره فیلم شانگهای از داوران کشورهای جاده ابریشم استفاده کند

رییس سازمان سینمایی در دیدار با مدیر جشنواره فیلم شانگهای چین پیشنهاد کرد این جشنواره از کشورهای کمربند جاده ابریشم به عنوان داور و عضو ثابت (هر سال یک کشور) استفاده کند. -
منبع خبر: فارس
دسته بندی خبر: فرهنگی