رییس سازمان سینمایی خواستار پیگیری شکایت نجفی شد

” رییس سازمان سینمایی در پی اعتراض احمد نجفی تهیه کننده و بازیگر سینما خواستار پیگیری عملکرد شورای صنفی نمایش شد. به گزارش مهر، احمد نجفی بازیگر و تهیه کننده سینما صبح امروز 9 بهمن با حضور در سازمان سینمایی نسبت به عملکرد شورای صنفی نمایش دادخواهی کرده و خواستار پیگیری نسبت به عملکرد این شورا شد. وی با حضور در سازمان سینمایی و دادخواهی نسبت به عملکرد شورای صنفی نمایش با محمدمهدی حیدریان رییس سازمان سینمایی …
منبع خبر: عصر ایران
دسته بندی خبر: فرهنگی