رییس جدید سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی منصوب شد

سینماپرس: رئیس صداوسیما در حکمی «سیدصادق امامیان» را به سمت معاون رئیس سازمان صداوسیما و رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی منصوب کرد.