ریاکاری مذهبی، معضلی که دعوتنامه به آن می پردازد

فیلم سینمایی دعوتنامه از آن دست کارهایی است که در آن به آسیب های روز جامعه پرداخته خواهد شد. همچون ریا کاری مذهبی که معضلی جدی در جوامع کنونی است. –
منبع خبر: ایکنا
دسته بندی خبر: فرهنگی