رکوردار توقیف فیلم در تاریخ سینمای ایران، متولی سینمای ایران می شود؟

در آن دوران با سیاست های سینمایی سخت گیرانه ای در پیش گرفته شد که بنابر گزارش هایی که هیچ گاه رد نشده، شمار فیلم های به نمایش درنیامده در آن دوران به هفتاد فیلم می رساند؛ -
منبع خبر: تابناک
دسته بندی خبر: فرهنگی