رکود فروش سینمای آمریکا در ۴۰ سال اخیر/کاهش چشمگیر و بی سابقه ۸۰ درصدی گیشه سال ۲۰۲۰

سینماپرس: رویترز گزارشی از آسیب ویروس کرونا به صنعت سینما در سال ۲۰۲۰ در آمریکا و جهان ارائه داد.