رویکرد امروز وزارت ارشاد حرکت از مرکز به سمت استان‌ها است

سینماپرس: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: رویکرد وزارتخانه در یکسال اخیر حرکت از مرکز به سمت استان‌ها و از مراکز استان‌ها به سمت شهرستان‌ها است.