رونمایی از نشان شهرک تلویزیونی و سینمایی «ایران» / شورای اندیشه ورزی مرکز راه اندازی شد

سینماپرس: در آیین بزرگداشت برترین های مرکز تولید و فنی از لوگوی شهرک تلویزیونی و سینمایی ایران (مرحوم علی حاتمی) رونمایی شد.