رونمایی از رمان جدید «ایزابل آلنده» در جشنواره برلین

جشنواره فیلم برلین با همکاری نمایشگاه کتاب فرانکفورت از ۱۲ رمان جدید بین المللی با پتانسیل اقتباس سینمایی رونمایی می کند.