رونق گردشگری در موزه سینما

تفاهمنامه ای بین موزه سینما و ستاد گردشگری شهرداری تهران با هدف اجرای برنامه های فرهنگی و جذب گردشگران به موزه سینما به مدت یک سال امضا شد. - مهران عباسی انارکی مدیر برگزار کنیم و به بیان تاریخچه سینماها و موزه بپردازیم. در صورت برگزاری این تور شهروندان استقبال خواهند کرد و با حضور سینماگران می توانیم برای مخاطب جذابیت ایجاد کنیم. ایجاد خیابان هنر و بازارچه هنرهای تجسمی با موضوع سینما، حضور هنرمندان نقاش، ...
منبع خبر: همشهری آنلاین
دسته بندی خبر: فرهنگی