رونق سینماهای جنوب کرمان پس از 23 سال فراموشی

به گزارش ایرنا، دولت تدبیر و امید در عمل ثابت کرد که اهمیت مسائل فرهنگی در پیشرفت مناطق را کمتر از مسائل اقتصادی نمی بیند و مردم جنوب استان کرمان دیدند چگونه چراغ خاموش سینما شوباد کهنوج و سینمای جیرفت پس از 23 سال وقفه روشن و موجب خوشحالی فرزندانشان شد.از یادگاری های ماندگار مدیران دلسوز این دوره، راه اندازی سینماهای سیار در هفت شهرستان جنوبی استان کرمان است و همین سینماها توانستند جمعیت یک میلیون نفری ...
منبع خبر: جماران
دسته بندی خبر: سیاسی