روند شفاف سازی در بنیاد فارابی

در آغاز فعالیتم در بنیاد سینمایی فارابی یعنی در بهمن ماه 1393 ابتدا آمار پروژه های مورد حمایت بنیاد را بدون ذکر رقم حمایت، در وب سایت بنیاد منتشر کردیم. با این نحوه اطلاع رسانی معلوم می شد که در آن سال فارابی به چه پروژه ای تسهیلات داده یا در کدام فیلم ها مشارکت داشته است، کاری که تا پیش از آن اتفاق نمی افتاد.
منبع خبر: ایران آنلاین
دسته بندی خبر: سیاسی