روند بازسازی و ساخت سینماهای حوزه هنری درکشور

سینماپرس: مدیرعامل شرکت «بهمن سبز» گفت: نزدیک به ۲ هزار صندلی به ظرفیت صندلی های کشور اضافه کردیم و در سال آینده نزدیک به ۴ هزار صندلی به ناوگان سینمایی کشور اضافه می شود.