روشن روان: ثبت صنوف سینمایی در ذیل وزارت کار بر خلاف اساسنامه رسمی خانه سینما است/ صنوفی که در این وزارتخانه ثبت شوند حضورشان در خانه سینما غیرقانونی است!

سینماپرس: کامبیز روشن روان بنیانگذار و رئیس کانون آهنگسازان سینمای ایران در پی اتفاقات اخیر خانه سینما مبنی بر اجبار صنوف در وزارت کار، فقدان خدمات صنفی و در نقطه مقابل توسعه ساختاری این نهاد گفت: ثبت صنوف سینمایی در ذیل وزارت کار بر خلاف اساسنامه رسمی خانه سینما است و صنوفی که در این وزارتخانه ثبت می شوند ادامه حضورشان در خانه سینما بنا بر مفاد اساسنامه فعلی خانه سینما غیرقانونی است و باید این نهاد را ترک کنند.