روسی و ایده اصلی جای خود را به درخونگاه و سال دوم دانشکده من می دهند

دو فیلم سینمایی روسی و ایده اصلی از این هفته جای خود در سینماهای سرگروه را به درخونگاه و سال دوم دانشکده من می دهند. – در گروه ایران برای اکران بعد از فیلم مطرب ثبت شد. وی تاکید کرد: کف فروش فیلمها بررسی شد و اکران آنها کما فی السابق ادامه دارد.
منبع خبر: موج
دسته بندی خبر: فرهنگی