روسای کمیسیون‌های جشنواره تولیدات مراکز استان ها منصوب شدند

سینماپرس: علی دارابی معاون امور استان های رسانه ملی طی احکام جداگانه ای، روسای کمیسیون‌های بیست و یکمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استانی صدا و سیما را منصوب کرد.