روسای کمیته‌های جشنواره تولیدات مراکز استانی منصوب شدند

سینماپرس: علی دارابی معاون امور استان های سازمان صدا و سیما، طی احکام جداگانه ای روسای کمیته‌های بیست و یکمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استانی را منصوب کرد.