روز ملی سینما با خوبان سینما + عکس

عکسی که مهرداد صدیقیان به مناسبت روز ملی سینما در صفحه شخصی اینستاگرام خود گذاشته است – روز ملی سینما با خوبان سینما + عکس عکسی که مهرداد صدیقیان به مناسبت روز ملی سینما در صفحه شخصی اینستاگرام خود گذاشته است
منبع خبر: مستقل آنلاین
دسته بندی خبر: فرهنگی