روز سخت وزیر ارشاد در مجلس شورای اسلامی/ دو کارت زرد سینمایی برای صالحی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارشنبه هجدهم مهرماه در مجلس شورای اسلامی حاضر شد. او در این حضور به واسطه پاسخ هایی که به پرسش های نمایندگان مجلس داد، - دو کارت زرد دریافت کرد. سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در یک روز به دلیل پاسخ هایی که به پرسش های نمایندگان در مورد دو موضوع سینمایی داد، از نمایندگان کارت زرد دریافت کرد. یکی از موضوعات مطرح شده مربوط به بازی های یارانه ای بود و موضوع دوم نبود نظارت ...
منبع خبر: رویداد 24
دسته بندی خبر: سیاسی