روز بلوا متفاوت ترین نقش من در سینما بود/فیلم بهروز شعیبی من را به یک تعادل در بازیگری رساند

به نظر من نقش شیرینی در فیلم روز بلوا داشتم و تفاوت آن با فیلم جان دار و یا متری شیش و نیم برای شخص من کمک کننده است، –
منبع خبر: میزان
دسته بندی خبر: فرهنگی