روزهای پایانی سرحال در شهرک سینمایی

سید محمد هادی ایازی معاون اجتماعی وزارت بهداشت و ابراهیم داروغه زاده دبیر سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر و معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی وزارت ارشاد با همراهی جمعی از مدیران و کارشناسان وزارت بهداشت از روند ساخت پروژه سریال سرحال به تهیه … – سید محمد هادی ایازی معاون اجتماعی وزارت بهداشت و ابراهیم داروغه زاده دبیر سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر و معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی وزارت …
منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: فرهنگی