روزهای تنهایی یک بازیگر در یکی از بیمارستان های تهران/ وقتی مسئولان خانه سینما و سازمان سینمایی پیشکسوتان را زینت المجالس می خواهند!

سینماپرس: اتاق ۳۰۷ یکی از بیمارستان های شمال تهران جایگاهی برای تنهایی های مردی شده که سالها در عرصه فرهنگ و هنر فعال بوده است؛ مردی که امروز هیچ یک از مسئولان سینمایی و خانه سینما حتی یادی از وی نمی کنند.