روزنامه کیهان نوشت: فیلمنامه سریال صیاد شیرازی را بگیرید از دست این سینماگر ضدایرانی بیگانه با روش شهدا!

چرا نگارش فیلمنامه این سریال مهم که به یکی از اسطوره های ملی ما می پردازد به هنرمندان متعهد واگذار نشد؟ - "/> کیهان: چرا نگارش فیلمنامه این سریال مهم که به یکی از اسطوره های ملی ما می پردازد به هنرمندان متعهد واگذار نشد؟ فیلمنامه سریال شهید صیاد شیرازی در مرحله بازنویسی قرار دارد و با توجه به حساسیت موضوع، نظارت دقیق محتوایی بر این اثر لازم به نظر می رسد. دیدگاه این نویسنده که از شرکت کنندگان در جشنواره ...
منبع خبر: اقتصاد نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی