روزنامه پیروزی ، دوشنبه 23 بهمن ؛ ستاره واقعی روی پیراهن آسیایی !

گیشه اخبار داخلی پارس فوتبال همه روزه به بررسی نشریات ورزشی می پردازد. به بررسی روزنامه پیروزی می پردازیم. نوشته روزنامه پیروزی ، دوشنبه 23 بهمن ؛ - گیشه اخبار داخلی پارس فوتبال همه روزه به بررسی نشریات ورزشی می پردازد. به بررسی روزنامه پیروزی می پردازیم. پیروزی روز دوشنبه 23 بهمن به شرح زیر است : شماره 11 پرسپولیس شماره 2 سینما جمشیدی : از هیچ و کس و هیچ چیز ناراحت نیستم گرشاسبی دوباره گل کاشت ستاره واقعی ...
منبع خبر: پارس فوتبال
دسته بندی خبر: ورزشی