روزبهانی: گمان نمی کنم هیچ یک از مدیران خانه سینما به فکر حل کردن مشکلات عدیده سینماگران باشند/ بیکاری فزاینده و نبود امنیت شغلی بزرگترین بحران امروز اهالی سینما است

سینماپرس: محسن روزبهانی طراح پیشکسوت جلوه های ویژه و برنده ۹ سیمرغ بلورین از جشنواره فجر در رابطه با عملکرد خانه سینما گفت: گمان نمی کنم هیچ یک از مدیران خانه سینما به فکر حل کردن مشکلات عدیده سینماگران باشند، مرتباً جلسه برگزار می کنند اما هیچ خروجی مثبتی که نفع همه سینماگران در آن وجود داشته باشد از جلسات شان بیرون نمی آید.