روحانی : امروز آمریکا منزوی است

تماشای جام جهانی درکافی شاپ و سینما، شدنی یا نشدنی؟” رضا محبوبی، معاون سازمان امور اجتماعی کشور گفت که ما خواهان پخش فوتبال در فضاهای جمعی هستیم. مخالفت در این زمینه تنها باعث آزرده خاطر شدن مردم می شود
منبع خبر: ایرنا
دسته بندی خبر: ورزشی