روایت یک بازیگر از کسانی که با پول و رابطه بازیگر می شوند

این روزها کسانی که بازیگر نیستند و تخصص ندارند یا بر اثر خریدن نقش یا ارتباطات دوستی و آشنایی وارد این حوزه می شوند پس از مدتی خودشان متوجه می شوند که این کاره نیستند و به تدریج از این عرصه خارج می شوند.کوروش زارعی بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون درباره فضای بازیگری اظهار کرد: این روزها کسانی که بازیگر نیستند و تخصص ندارند یا بر اثر خریدن نقش یا ارتباطات دوستی و آشنایی وارد این حوزه می شوند پس از مدتی خودشان …
منبع خبر: روز نو
دسته بندی خبر: فرهنگی