روایت نو و شناسایی استعدادهای جوان و جدید در جشنواره مقاومت

سینمای ایران با چرخه تولید آثار خسته و فرسوده و ابتلایش به روزمرگی ها و تکرارها بیش از همیشه به تزریق انرژی و هوای تازه نیاز دارد. - کشف استعدادهای جوان و جدید و ایجاد زمینه های ظهور و رویش نیروهای تازه در هر عرصه ای نشانگر پویایی و شکوفایی یک جامعه است. این موضوع بویژه، در حوزه فرهنگ به دلیل اهمیت و جایگاه تاثیرگذار آن نسبت به سایر عرصه ها، حیاتی تر است. سینمای ایران با چرخه تولید آثار خسته و فرسوده و ابتلایش ...
منبع خبر: خبرگزاری تقریب
دسته بندی خبر: فرهنگی