روایت سینمای ایران از عاشورا در نمایشگاه شرح درد اشتیاق

عاشورا، اربعین و پرداختن به مضامین و ارکان گوناگون این واقعه جریان ساز، حال چه مستقیم و چه غیر مستقیم، از مهم ترین و جدی ترین مناسبت های آیینی و مذهبی به شمار می آید که سینمای ایران سینه خود را برای آن فراخ کرده است. - روایت سینمای ایران از عاشورا در نمایشگاه شرح درد اشتیاق تهران - ایرنا - عاشورا، اربعین و پرداختن به مضامین و ارکان گوناگون این واقعه جریان ساز، حال چه مستقیم و چه غیر مستقیم، از مهم ترین و جدی ...
منبع خبر: ایرنا
دسته بندی خبر: فرهنگی