روایت سها نیاستی از تجربه همکاری با رسول صدرعاملی

بازیگر فیلم سال دوم دانشکده من گفت از نظر او شخصیتش در فیلم خبیث نیست بلکه خیلی واقعی بود. او تاکید کرد همکاری با صدرعاملی در اولین تجربه سینمایی اش ترسناک بود. – میزان نوشت: بازیگر فیلم سال دوم دانشکده من گفت از نظر او شخصیتش در فیلم خبیث نیست بلکه خیلی واقعی بود. او تاکید کرد همکاری با صدرعاملی در اولین تجربه سینمایی اش ترسناک بود. سها نیاستی بازیگر جوان سینما درخصوص حضور در فیلم سال دوم دانشکده من گفت: …
منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: فرهنگی