روایت زندگی شهید بهشتی سینمایی می شود

محمد حسینی از تولید فیلم بیتا، منیژه و اعظم به تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی با محوریت زندگی و شخصیت شهید سیدمحمدحسین حسینی بهشتی خبر داد. - محمد حسینی از تولید فیلم بیتا، منیژه و اعظم به تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی با محوریت زندگی و شخصیت شهید سیدمحمدحسین حسینی بهشتی خبر داد. به گزارش گروه فرهنگی خبرگزای دانشجو؛ سیدمحمد حسینی، مدیر مرکز تولید متن سازمان سینمایی حوزه هنری درباره تازه ترین فعالیت های حوزه ...
منبع خبر: خبرگزاری دانشجو
دسته بندی خبر: فرهنگی