روایت زندگی سردار سلیمانی از نوجوانی تا شهادت در انیمیشن «حاج‌قاسم»

سینماپرس: انیمیشن «حاج‌قاسم» به کارگردانی محمدعلی صفورا به زندگی سردار قاسم سلیمانی از نوجوانی تا شهادت ایشان می‌پردازد.