روایت دو دهه دبیری یک جشنواره

محمدرضا کریمی صارمی دبیر یازدهمین جشنواره پویانمایی تهران ضمن مرور تجربه دو دهه حضور ثابت در این سمت، معتقد است این رویداد انیمیشن ایران را به سمت صنعتی شدن سوق داده است. – ـ در میان رویدادهای ریزودرشت سینمایی که طی چهار دهه تجربه تولد و توقفشان را پشت سر گذاشته ایم، آن ها که همچنان برقرار مانده و در عین حال در حوزه ای مشخص تاثیرگذاری خود را حفظ کرده اند، چندان پرشمار نیستند به ویژه جشنواره هایی که با رویکرد …
منبع خبر: دیدار نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی