روایت امیریوسفی از آنچه سینما را از انحصار سرمایه خارج کرد

ورود دیجیتال به سینمای ایران و کشمکش بین این پدیده نوظهور با سینمای آنالوگ نشان دهنده برتری و پیروزی اندیشه بر ابزار بود که نگاه عادلانه تری را به سینمای ایران وارد کرد تا جایی که سینما از انحصار سرمایه خارج شد و در دسترس اندیشه قرار گرفت. - محسن امیریوسفی معتقد است: ورود دیجیتال به سینمای ایران و کشمکش بین این پدیده نوظهور با سینمای آنالوگ نشان دهنده برتری و پیروزی اندیشه بر ابزار بود که نگاه عادلانه تری ...
منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: فرهنگی