روایتی منصفانه از یک نبرد هشت ساله

جنگ ایران و عراق، ابعادی دارد که هنوز باز نشده است. به همین دلیل باید پذیرفت ساخت این گونه فیلم ها بسیار ارزشمند است و تماشای آن را باید به افراد مختلفی توصیه کرد. – جنگ ایران و عراق، ابعادی دارد که هنوز باز نشده است. به همین دلیل باید پذیرفت ساخت این گونه فیلم ها بسیار ارزشمند است و تماشای آن را باید به افراد مختلفی توصیه کرد. سالن سینماحقیقت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، شامگاه دوشنبه اول مهرماه، شاهد …
منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: فرهنگی