روایتی تصویری از 88 سال زندگی ملک مطیعی

ناصر ملک مطیعی بازیگر قدیمی سینمای ایران که به دلیل نارسایی کلیه و تنگی نفس در بیمارستان آتیه بستری شده بود در 88 سالگی درگذشت. - شعارسال": ناصر ملک مطیعی بازیگر قدیمی سینمای ایران که به دلیل نارسایی کلیه و تنگی نفس در بیمارستان آتیه بستری شده بود در 88 سالگی درگذشت.
منبع خبر: شعار سال
دسته بندی خبر: فرهنگی