روایتی از یک قاچاق متفاوت در سینما / نمی خواستیم بایگانی شویم

کارت پرواز روایتی از نوعی قاچاق مواد مخدر است که آدم های معمولی آن را انجام می دهند و تنها به خاطر شرایط بدی که برای شان به وجود آمده مجبور به آن می شوند. – کارت پرواز روایتی از نوعی قاچاق مواد مخدر است که آدم های معمولی آن را انجام می دهند و تنها به خاطر شرایط بدی که برای شان به وجود آمده مجبور به آن می شوند. منصور و ندا نمونه هایی از اکثریت قشر متوسط جامعه اند که این کار به نظرشان از تن فروشی و دزدی و شرافت …
منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: فرهنگی