روایتی از عبور ناممکن تا پیام دبیر جشنواره ی حقیقت

روایتی از مستند عبور ناممکن ، پیام دبیر جشنواره ی سینما حقیقت و نمایش مستندی از کارل لمله از جمله خبرهای رویداد سینمای مستند است. - روایتی از مستند عبور ناممکن ، پیام دبیر جشنواره ی سینما حقیقت و نمایش مستندی از کارل لمله از جمله خبرهای رویداد سینمای مستند است. سیدمسعود امامی می گوید: عبور ناممکن درباره ی آزادسازی خرمشهر و عملیات بیت المقدس است و با نگاهی کاملاً علمی و مهندسی، چگونگی انجام این عملیات ...
منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: فرهنگی