روایتی از سیر آرمان فلسطین و مظلومیت فلسطینی ها از نگاه هنر هفتم

حوزه/ دکتر آزاده گریوانی پژوهشگر مطالعات جهان عرب گفت: فیلم سازان دوره سوم سینمای فلسطین زبانی شاعرانه را برای بیان درد و رنج هر روزه فلسطینیان انتخاب کرده اند زبانی دور از اغراق و غلو. - روایتی از سیر آرمان فلسطین و مظلومیت فلسطینی ها از نگاه هنر هفتم" حوزه/ دکتر آزاده گریوانی پژوهشگر مطالعات جهان عرب گفت: فیلم سازان دوره سوم سینمای فلسطین زبانی شاعرانه را برای بیان درد و رنج هر روزه فلسطینیان انتخاب ...
منبع خبر: حوزه نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی