روایتگری در سینمای ایران باید تالیف شود

کارشناسان حوزه روایت شناسی و حوزه سینما در نشست معرفی کتاب روایت در فیلم داستانی در گفت وگو با مترجم این اثر، بر لزوم توجه به آثار حوزه مطالعات نظری سینما و تالیف روایتگری سینمای ایران تاکید کردند. - تهران - ایرنا - کارشناسان حوزه روایت شناسی و حوزه سینما در نشست معرفی کتاب روایت در فیلم داستانی در گفت وگو با مترجم این اثر، بر لزوم توجه به آثار حوزه مطالعات نظری سینما و تالیف روایتگری سینمای ایران تاکید کردند.
منبع خبر: ایرنا
دسته بندی خبر: فرهنگی