رهنمودهای رهبری چراغ راه مستندسازان/ تاکید مستند در بیان تاریخ است

سینماپرس: نشست مشترک مستندسازان استانی با رئیس سازمان سینمایی حوزه هنری انقلاب اسلامی، مدیر شبکه مستند و مدیر مرکز مستند سوره حوزه هنری برگزار شد.