«رنگین کمان» جشنواره بین المللی فیلم کودکان و نوجوانان را رنگارنگ میکند

سینماپرس: برنامه تلویزیونی «رنگین کمان» به تهیه کنندگی سید محسن مناجاتی در ایام برگزاری سی و یکمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان به پوشش این رویداد سینمایی کودک و نوجوان م یپردازد.