رقابت بازیگران در مسابقه ای برگرفته از «شاهنامه»

«سیزده شمالی» عنوان مستند مسابقه ای جدید با حضور بازیگران است که آیتم های آن با بهره گیری از داستان های شاهنامه طراحی شده است. از این مسابقه با حضور بازیگران، عوامل و جمعی از اهالی سینما، شب گذشته (هفتم بهمن ماه) رونمایی شد.