رقابتی بین فیلم 1 میلیاردی خصوصی و 10 میلیاردی دولتی وجود ندارد/ همه فیلم های جشنواره دولتی اند

منصور سهراب پور در گفت وگو با برنامه «سینما دو» از شرایط موجود در جشنواره فیلم فجر انتقاد و تاکید کرد: بین فیلم 1 میلیاردی او که با وام بانکی آن را ساخته و فیلم 10 میلیاری که 100 درصد بودجه آن دولتی است رقابتی وجود ندارد.