رضا عطاران با هزار پا در جشنواره جهانی فجر

هزارپا جدیدترین ساخته سینمایی داودی بعد از فیلم رخ دیوانه است که از جمله فیلم های پربازیگر امسال است. ابوالحسن داودی شانزده سال بعد از نان و عشق و موتور 1000 بار دیگر سراغ ساخت فیلمی کمدی رفته است. – هزارپا جدیدترین ساخته سینمایی داودی بعد از فیلم رخ دیوانه است که از جمله فیلم های پربازیگر امسال است. ابوالحسن داودی شانزده سال بعد از نان و عشق و موتور 1000 بار دیگر سراغ ساخت فیلمی کمدی رفته است. به گزارش …
منبع خبر: ملیت
دسته بندی خبر: فرهنگی