رضا حیدری در گفت گو با فارس: هیچ کسی دلسوز هزینه های بخش خصوصی در سینما نیست/ فیلم ها در جشنواره اکران می شوند که قربانی شوند!

آیا برای حمایت از بخش خصوصی و افرادی که سرمایه های شخصی خود را وارد سینما می کنند قوانین، تبصره و یا هر نوع تمهید دیگری اندیشیده شده است؟ هیچ کسی دلسوز بخش خصوصی نیست. - هیچ کسی دلسوز هزینه های بخش خصوصی در سینما نیست/ فیلم ها در جشنواره اکران می شوند که قربانی شوند! رضا حیدری گفت: آیا برای حمایت از بخش خصوصی و افرادی که سرمایه های شخصی خود را وارد سینما می کنند قوانین، تبصره و یا هر نوع تمهید دیگری اندیشیده ...
منبع خبر: فارس
دسته بندی خبر: فرهنگی