رشیدپورجایگزین مهران مدیری شد!

رشیدپورجایگزین مهران مدیری دربرنامه سینمایی هفت شد،رضا رشیدپورقراراست به جای مهران مدیری،اجرای ویژه برنامه«هفت»رادردوران جشنواره فیلم فجر برعهده بگیرد.