رسیدن به نتایج مشترک در کارهای بین المللی امری مهم است

سینماپرس: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در گذشته در حوزه شعر توانسته ایم به جهان نفوذ کنیم و امروز سینما می تواند ابزار مرجعیت فرهنگی ایران به جهان باشد.